Opprettet 15. August 2015

MiriMoro

Når man har mye å gi

Velkommen

<<Gud har gitt deg mange blomster og du prøver å velge ut en av dem og vanne bare den ene. Slik du ser andre velger ut sine blomster. Men du klarer ikke å velge. Du har fått mange blomster for å sette alle blomstene sammen til en bukett for å vanne alle samtidig for å vise alle av Guds goder.>>


Dette er en side jeg vil synlig gjøre Guds Ord gjennom mine talenter og nådegaver. Jeg klarer ikke å legge noen av dem fra meg fordi Gud vil bruke alle til å vise hvem han er og bringe frem hans ære.

Nådegave er gaver som ligger i talentene som er til oppbyggelse for en selv samtidig som det oppbygger andre. Jeg vil dele her av mine nådegaver slik at det kan glede dere også.


Guds velsignelser ønsker jeg til dere alle!


Miriam

Gi tegn på at du var innom:

.........................................................................................................................................................................................................................................

Følg også:

Legg igjen en liten hilsen.