Opprettet 15. August 2015

MiriMoro

Når man har mye å gi

- Sangtekst

Oppdatert: 29.Juni.16
Mine selvskrevne sangtekster.
Det er mest på grunn av sangtekstene mine at jeg har fått troa på meg selv og musikken min. Jeg har skjønt liksom at de sangene ikke bare er av meg, flere av dem ble laget fra starten og ferdig på en og samme dag, jeg kan ikke holde dem for meg selv. Så på grunn av tekstene, gjør jeg det jeg kan for å oppnå det jeg tror er også Guds drøm.
Hør hvordan noen av sangene ble til her:
1.

I Am Here
To Say Yes

2.

A Brigther Day

3.

Will See You
In Heaven

4.

Still Glowing
In My Heart

5.

I´m Gonna
Make It Trough

6.

Keep On

7.

Hey every sister
every brother

8.

Every moment
that you have

9.

Want to
Encourage You

10.

Working On
My Thanks

11.

Knus Det

12.

Han prøver
å vise det

13.

Curious

14.

What if it´s real

15.

16.

You are not alone

I deserve a lover

17.

18.

Du og jeg

Without Him

Har flere sanger jeg har lyst til å skrive.

Kladd siden er en side til hjelp for meg selv under utviklingen.

KLADD