Opprettet 15. August 2015

MiriMoro

Når man har mye å gi

- Sangtekst - Han prøver å vise det

Oppdatert: 12.mars.16
...........................................................................................................................................................................

Han prøver å vise det

Laget: 24.mars.2014
D A Em G A

Du er avhengig av ham
Forstår du ikke det
Du er avhengig av ham
Han prøver å vise det

Du trenger Jesus
Forstår du ikke det
Du trenger Jesus
Han prøver å vise det

Han banker på
Kan du kjenne det
Han banker på
Han prøver å vise det

Mellomspill

Du kan få live
Forstår du ikke det
Du kan få live
Han prøver å vise det

Vil du ta imot
Kan du kjenne det
Vil du ta imot
Han prøver å vise seg

Han banker på
Kan du kjenne det
Han banker på
Han prøver å vise det

Du er avhengig av ham
Forstår du ikke det