Opprettet 15. August 2015

MiriMoro

Når man har mye å gi

- Forside

Oppdatert: 16.des.16
Her har jeg laget en fin oversikt (syntes nå jeg) på en rekkefølge jeg ser vår tro handler om i kristendommen. Les deg gjerne fra toppen og nedover. Skrevet fra Bibelens sannheter, egen tro fra teori jeg har lest meg til og hva Ånden har åpenbart for meg. Verdt å prøve!

Siden er under arbeid og langt fra ferdig.

Andre om tro

Vi kristne skal være frimodige, og vise hvem vi er. Derfor er det du gjør både viktig og riktig. Keep up the good work!
Morten - 20. april  2016
 Sytnes det er bra at du deler, trenger oppmuntirng til en døende verden uten håp men ekte glede :) Det å få ufrelste nyskjerrig på Sannheten er viktig for å få fler frelst :) Jo mer man sår, jo mer høster man
David - 20. april 2016

Gud

Bibelen

Adam og Eva

Satan

Synd

Jesus

Kristen

Den Hellige Ånd

Kjærlighet

Vitnesbyrd

Bønn

Lovsang

Nådegaver

Lengsler

Menighet

Lidelser

Himmel og Helvete

Tvil

Andre Religioner